lay anh drive

link file anh https://drive.google.com/file/d/1pvqcmhMovWxWRyNxg_aTEj8cyKH-SP5P/view?usp=drivesdk 1DEKoxbisSQ-8YwogZfA9vp8lJ08Ftszc ============ https://drive.google.com/uc?id=10uq8S6WlQXQpRVbepr8wPqhmgZXr7Ze8 ============

test poiter text bài giải

Tóm tắt lý thuyết 1.1. Kiến thức cần nhớ Ôn tập các phép trừ các số có hai chữ số. Click Lời giải Your favorite Game $x^2$ of Thrones character has been killed! =========== Click here $x^6$ spoiler Your favorite \(x^9\) Game of Thrones character has been killed! 1.2. Giải bài tập Sách Giáo Khoa […]

Xem đồng hồ

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới Tóm tắt lý thuyết 1.1. Kiến thức cần nhớ Cần phân biệt đâu là kim giờ, đâu là kim phút: Đối với đồng hồ có 2 kim là kim giờ và kim phút thì kim ngắn là kim giờ, kim dài là kim phút. […]

Ôn tập về giải toán

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới Tóm tắt lý thuyết 1.1. Kiến thức cần nhớ Ôn tập các phép trừ các số có hai chữ số. Ôn tập các phép trừ các số có ba chữ số. 1.2. Giải bài tập Sách Giáo Khoa Bài 1: Đội Một trồng được  230 […]

Ôn tập về hình học

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới Tóm tắt lý thuyết 1.1. Kiến thức cần nhớ Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta tính tổng tất cả các đoạn có trên đường gấp khúc đó. Muốn tính chu vi của hình tam giác, hình tứ giác ta tính tổng […]

Ôn tập các bảng nhân, chia

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới Tóm tắt lý thuyết 1.1. Kiến thức cần nhớ Cần thuộc kĩ bảng cửu chương. Những bài tập tính theo mẫu cần dựa vào mẫu đó để thực hiện những câu tiếp theo. 1.2. Giải bài tập SGK về Ôn tập các bảng nhân […]

Trừ các số có ba chữ sô (có nhớ một lần)

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới Tóm tắt lý thuyết 1.1. Cách tính a) 432 – 215 = ? \(\frac{{ – \begin{array}{*{20}{c}} {432}\\ {215} \end{array}}}{{\,\,\,217}}\) 2 không trừ được 5, lấy 12 trừ 5 bằng 7, viết 7 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 3 trừ 2 bằng […]

Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới Tóm tắt lý thuyết 1.1. Cách tính  a) 435 + 127 = ? \(\frac{{ + \begin{array}{*{20}{c}} {435}\\ {127} \end{array}}}{{\,\,\,562}}\) 5 cộng 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6 4 cộng 1 bằng […]